Na czym polega walcowanie?

Walcowanie polega na odpowiednim kształtowaniu danego materiału między obracającymi się tarczami, rolkami, walcami czy innymi przemieszczającymi się względem siebie narzędziami. Walcowanie zalicza się do obróbki plastycznej metali, którą wykonuje się na odpowiednich maszynach zwanych walcarkami.

Walcarka to specjalistyczny sprzęt tworzący zespół urządzeń służących do walcowania materiału zasilane jednym autonomicznym napędem głównym. Wyróżniamy walcarki do walcowania:

 • na zimno i gorąco
 • wyginające
 • ciągnące
 • prostujące
 • łamacze zgorzeliny
 • chłodzące
 • rur, blach i kształtowników.

Natomiast ze względu na sposób walcowania to wyróżnia się walcarki ciągłe, okresowe i nawrotne. Z kolei ze względu na ilość i układ walców mamy walcarki:

 • duo, trio, kwarto
 • 6-walcowe, 12-walcowe, 20-walcowe
 • poziome i pionowe
 • skośne i uniwersalne.

Sposoby walcowania dzielimy na ruch walców:

 • poprzeczne
 • wzdłużne
 • kuźnicze
 • poprzeczno-klinowe
 • skośnie
 • pielgrzymowe.

Ze względu na udział klatek roboczych wyróżniamy walcowanie:

 • jedno i wieloliniowe
 • ciągłe i półciągłe
 • szachownicowe
 • mijane.

Należy wyróżnić walcowanie wzdłużne, które jest podstawową metodą wykorzystywaną do kształtowania metali jak kształtowniki, blachy i pręty. Pozostałe metody odnoszą się także do kształtowania rur.

Możemy także wyróżnić metody walcowania ze względu na temperaturę:

 • walcowanie na gorąco
 • walcowanie na ciepło
 • walcowanie na zimno.