Blacha i jej rodzaje

Blacha to wyrób hutniczy charakteryzujący się tym, że grubość tego wyrobu jest zdecydowanie mniejsza od długości i szerokości. Wymiary grubości blachy oscylują w granicach od dziesiątych części milimetra do kilkudziesięciu milimetrów. Grubość blachy podwójnie walcowanej wynosi 0,1–0,17 mm, a walcowanej pojedynczo to 0,17–0,49 mm.

Ze względu na grubość wyróżniamy blachy:

 • bardzo cienką, której grubość określana jest w setnych lub nawet tysięcznych części milimetra zwaną folią
 • cienka, czyli o grubości do 5 mm
 • gruba, której grubość jest powyżej 5 mm.

Trochę inaczej wygląda podział blach według normy PN-EN 10079: 2009:

 • blacha cienka określana jest do 3 mm
 • blacha gruba określana według grubości równej lub większej 3 mm.

Blacha może być gładka lub posiadać fakturę powierzchniową. Najczęściej spotykane są jako płaskie arkusze blach oraz w postaci taśm zwiniętych w kręgi.

Wyróżniamy inne rodzaje blach:

 • falistą: o kształcie trapeza zwana trapezową
 • platerowaną: otrzymywana przez jedno- lub dwustronne platerowanie
 • ocynkowaną, białą: stosowana do produkcji puszek stalowych, pokryta warstwą cyny
 • żeberkową: charakteryzuje się odwalcowanym jednostronnie wzorem.

Wyrób hutniczy to paleta wyrobów stalowych lub innych metali dostarczanych przez zakłady metalurgiczne i huty. Materiały dostarczane do obróbki plastycznej mają postać sztab, śrutu, lasek i kęsów. Natomiast wyroby dostarczane już po obróbce mają postać:

 • blach
 • drutów
 • prętów
 • taśm
 • profilów hutniczych: kształtowników, ceowników, dwuteowników, teowników i zetowników oraz rur.