Metody 135/136 – MIG/MAG

Metody 135/136 – MIG/MAG, to procesy spawania łukowego przy użyciu elektrody topliwej w osłonie mieszanek gazów. Polegają one na stapianiu materiału elektrody topliwej oraz spawanego metalu przy pomocy ciepła łuku spawalniczego, który jarzy się pomiędzy końcówką elektrody topliwej oraz spawanym elementem wewnątrz atmosfery gazu ochronnego.

Metoda MIG (metal inert gas), to metoda w której łuk jarzy się w osłonie gazów lub mieszanin gazów nieaktywnych (Ar, He lub Ar + He). Jeśli natomiast częścią gazu osłonowego jest gaz aktywny taki jak CO2 czy O2, to wtedy mówimy o metodzie MAG – metal active gas. Spawanie zazwyczaj jest prowadzone prądem stałym o biegunowości dodatniej.

Zaletami metody MIG/MAG są:

  • wysoka wydajność i operatywność,
  • łatwość mechanizacji procesu,
  • obserwacja tworzenia jeziorka spawalniczego,
  • uniwersalność.

Można ją wykorzystać do stali:

  • konstrukcyjnych niestopowych,
  • niskostopowych,
  • wysokostopowych
  • glinu, magnezu, niklu, miedzi i ich stopów,
  • stopów tytanu,
  • do lutospawania łukowego, to jest połączeń blach cynkowych oraz różnoimiennych.

Do wad należą zaś jedynie uzależnienie jakości łączy od umiejętności manualnych spawacza oraz ewentualne niebezpieczeństwo zakłócenia osłony gazowej jeśli ta zostanie poddana podmuchowi powietrza z zewnątrz.