Pierwiastek chemiczny – miedź

Miedź (Cu) wywodzi się z grupy metali przejściowych wydobywany w starożytności na Cyprze jako metal. Posiada 26 izotopów z przedziału mas 55-80, gdzie trwałe są dwa: 63 i 65. Metal półszlachetny, ciągliwy, kowalny oraz miękki, o czerwonawej barwie. Znana człowiekowi od około 1500 lat p.n.e. Natomiast 4 tyś. lat p.n.e. wyrabiano z samorodków miedzi ozdoby, które wydobywano z powierzchni lub wykopywano z niewielkich głębokości skorupy ziemskiej, gdzie zawartość miedzi wynosi 55 ppm. W przyrodzie występuje w postaci rud, a także w postaci czystej jako minerał – miedź rodzima. Miedź rodzima jest rzadko spotykana. Miękkość i kowalność miedzi pozwalała na bezpośrednią jej obróbkę poprzez kucie na zimno.

Właściwości miedzi to:

 • bardzo dobry przewodnik ciepła i elektryczności
 • odporna na korozję
 • wytrzymałość na rozciąganie
 • miękka, kowalna i ciągliwa
 • odporna na działanie suchego powietrza
 • rozpuszcza się w kwasach utleniających
 • ogrzewana reaguje z tlenem
 • nie podtrzymuje płomienia
 • biostatyczna
 • niepalna
 • estetyczna, trwała i ekonomiczna
 • wytrzymuje zmiany ciśnienia i temperatur
 • w 100% poddawana recyklingowi
 • wykazuje silne właściwości antybakteryjne
 • ekologiczna – nadaje się do ponownego przetworzenia.

Rudy miedzi przerabia się następującymi metodami:

 • metoda pirometalurgiczna: polega na wytopie z rud z dodatkiem koksu i topników tzw. kamienia miedziowego (stopu siarczków miedzi i żelaza)
 • metoda hydrometalurgiczna.

Miedź posiada szerokie zastosowanie w przemyśle ze względu na swoje wspaniałe właściwości:

 • wykorzystuje się do produkcji kabli elektrycznych
 • w przemyśle: spawalniczym, budowlany, spożywczym, chemicznym
 • stosowana do pokryć dachowych
 • w instalacjach wodociągowych, elektrycznych, gazowych i telekomunikacyjnych
 • do produkcji maszyn przemysłowych.

Miedź ma także zastosowanie w naszym organiźmie jako mikroelement. Jest niezbędna dla życia wielu organizmów, bierze udział w procesach fotosyntezy i oddychaniu. Wchodzi w skład dysmutazy ponadtlenkowej (enzymu o działaniu przeciwutleniającym), który chroni błony komórkowe przed wolnymi rodnikami. Bierze udział w tworzeniu tkanki łącznej, syntezie prostaglandyn (związków zwanych hormonami miejscowym). Dzienne spożycie dla organizmu wynosi 0,5 ppm, a niedobór miedzi może stać się przyczyną niedokrwistości. z kolei nadmiar miedzi może prowadzić do zaburzeń pokarmowych i uszkodzenia wątroby. Dawka śmiertelna miedzi dla człowieka zawarta jest w około 30 g siarczanu miedzi, a objawy zatrucia przypominają zatrucie arsznikiem. W przypadku stwierdzenia zatruciem miedzią podaje się albuminę jako mleko lub białko jaj.