Zagrożenia dla pracowników podczas cięcia laserem

Na każdym stanowisku pracy musimy uważać na swoje bezpieczeństwo i zdrowie. Każdy spawacz zna i stosuje się do zaleceń podczas spawania, frezowania czy wiercenia. Wydaje się się, że obróbka laserowa jest stosunkowo bezpieczna. Ale nawet podczas tego procesu wydostają się gazy i pyły szkodliwe dla zdrowia. Natomiast niewidoczne promieniowanie laserowe może uszkodzić nam wzrok czy źle oddziaływać na skórę.

A jak bardzo na zdrowie pracownika wpływają niewidoczne zagrożenia podczas cięcia laserowego? Otóż, uszczerbek na zdrowiu zależy od kilku czynników m.in długości fali, mocy wyjściowej lasera, trybu pracy, czasu cięcia, charakteru promieniowania. Czynniki te najbardziej szkodzą oczom, które są wyjątkowo wrażliwe na oddziaływanie promieniowania. Stopień uszkodzenia może zależeć od natężenia promieniowania i miejsca jego padania. W efekcie może spowodować trwałe uszkodzenie wzroku, a nawet ślepotę. W przypadku skóry największym zagrożeniem są krótkie impulsy o dużej mocy, które w ostateczności mogą doprowadzić do zwęglenia tkanek. Dlatego ważne jest używanie stosowanych odpowiedniego wyposażenia ochronnego, np. okularów czy gogli.

Drugim zgrożeniem dla zdrowia pracownika obsługującego laser są pyły i gazy procesowe. Powstają głównie podczas obróbki materiałów organicznych jak tworzywa sztuczne, drewna czy tekstyliów. Powstałe opary mogą przedostawać się do płuc i krwiobiegu. W konsekwencji powodują zatrucie organizmu i mogą powstać groźne mutacje genów i komórek. Zabezpieczeniem przed wdychaniem pyłów i gazów będzie stosowanie systemów odciągowo-filtracyjnych. To bardzo proste i sprawne rozwiązanie stosowane w wielu zakładach spawalniczych. Ważne jest, aby system ten był odpowiednio dobrany do stanowiska pracy jak i promieniowania laserowego. Ponadto musi być zastosowany odpowiedni zestaw filtrów, które dzielimy na filtry wstępne i filtry zasadnicze typu HEPA. Zestawy te mogą być stosowane w przypadku obróbki wszystkich metali jak i materiałów nieorganicznych. Prawidłowe rozplanowanie urządzeń filtrujących zapewni Państwu maksymalną efektywność filtracji.

Na koniec należy wspomnieć o szkoleniu pracowników w zakresie cięcia laserowego. Wiedza jaką posiada pracownik na danym stanowisku obróbki laserowej zawsze uchroni go przed wszelkimi zagrożeniami.