Toczenie – proces obróbki wiórowej

Proces toczenia to rodzaj obróbki wiórowej stosowanej do obrabiania powierzchni zewnętrznych i wewnętrznych elementów w kształcie brył obrotowych. Sam proces toczenia polega na oddzieleniu warstwy materiału z przedmiotu nożem tokarskim, w taki sposób, aby otrzymać pożądany kształt i wymiar.

Urządzeniami stosowanymi do takiego procesu są maszyny zwane tokarkami. Maszyny obrabiają powierzchnię zewnętrzną tak zwaną toczniem oraz powierzchnię wewnętrzną zwaną wytaczaniem. Tokarka wykonuje następujące czynności:

 • ruch główny obrotowy przedmiotu obrabianego
 • prostoliniowy ruch posuwowy narzędzia.

Wyróżniamy następujące metody toczenia ze względu na rodzaj narzędzia:

 • punktową
 • kształtową
 • obwiedniową.

Ze względu na położenie osi obrotu przedmiotu wyróżniamy toczenie:

 • poziome
 • pionowe.

Natomiast ze względu na rodzaj obrabianej powierzchni wyróżniamy metody toczenia:

 • zewnętrzne (obtaczanie)
 • toczenie wewnętrzne (wytaczanie, roztaczanie).

Możemy wyróżnić dodatkowo metody toczenia ze względu na kierunek ruchu posuwowego:

 • wzdłużne,
 • poprzeczne
 • kopiowe.

Większość zakładów stosuje tokarki cnc, czyli sterowane komputerowo. Dzięki maszynom numerycznym zakłady oferują swoim odbiorcom powtarzalność wykonywanych elementów. Za tym idzie konkurencyjna cena i duże możliwości realizowania najbardziej wymagających zaawansowania technicznego zamówień.