Robotyzacja w czasach pandemii

Na naszym blogu Świat Metali w listopadzie 2017 roku pisaliśmy o tym, czy roboty spawalnicze zastąpią zastąpią ludzi? Dzisiaj pisząc ten artykuł w czasie pandemii, odnoszę wrażenie, że zagadnienie to ma duże znaczenie dla całej branży spawalniczej w naszym kraju, ale również na całym świecie. Bowiem zagrożenie wirusem objęło cały świat i większość firm upada lub zawiesza swoją działalność. Także w branży spawalniczej nie jest najlepiej. Dlatego jest to czas na zastanowienie się nad przyszłością zrobotyzowanych stanowisk pracy w zakładach rzemieślniczych, zwłaszcza tych małych i średnich. Wiemy, że duże fabryki intensywnie korzystają z pracy robotów spawalniczych. Mowa głównie o fabryka motoryzacyjnych, gdzie większość produkcji wykonują roboty spawalnicze i roboty przemysłowe. Tym samym linia produkcyjna uważana jest za bezpieczną i gotową do pracy o każdej porze dnia i nocy. A czy małe firmy stać na taką politykę sprzętową?

Trudno to określić. Ale coraz więcej firm obróbki plastycznej metalu w swoim zasobie maszynowym posiada robota spawalniczego. Najczęściej jest to pojedyncza sztuka, ale znacząco wpływa na jakość otrzymywanego spawu. Oczywiście pracą robotów musi kierować człowiek. Bowiem dostosowywanie parametrów całego procesu spawalniczego do danego zadania nadal będzie wymagało wykwalifikowanego pracownika z krwi i kości. Ponadto wymagana jest kontrola monitorowania zrobotyzowanego spawania poprzez np. reagowania na ostrzeżenia czy wykrywania potencjalnych błędów. Ale i tak w czasach zagrożenia epidemii człowiek musi być chroniony nawet w tak małym zakresie czynności. Zagrożenie epidemią zawsze występuje, nawet jeśli linia produkcyjna obsługiwana jest przez urządzenia, które również mogą być źródłem zarazków.

Czasy zagrożenia epidemiologicznego to trudne czasy dla przemysłu. Ale najbardziej negatywne skutki tego zjawiska odczuje większość małych i średnich przedsiębiorstw. Najbardziej jednak ucierpi pracownik, który nie zawsze może być zastąpiony maszyną. Utrata stanowiska pracy dla każdego jest pełna osobistych tragedii, które mają duży wpływ na całe życie pojednyczych przypadków, jak i całego społeczeństwa.