Nowoczesne spawalnictwo

Istnieje kilkadziesiąt metod spawania. Proces ten trzeba dostosować do rodzaju spajanych materiałów, do dostępnych źródeł energii, a także do przyszłych warunków pracy urządzeń. Spółka Metalko wspólnie z Uniwersytetem Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy tworzy nowatorski system komputerowy, który ustali parametry procesu spawania maszyn pracujących w warunkach wysokiego ciśnienia.

Dzięki udoskonalonej technologii łatwiej będzie budować wyspecjalizowane urządzenia służące do obróbki pulpy papierniczej, z której potem wytwarzany jest papier. Są to urządzenia wielkogabarytowe, pracujące pod ciśnieniem lub w warunkach próżni. Do ich budowy stosuje się materiały o specyficznych właściwościach, odpowiednie dla warunków pracy w przemyśle papierniczym. Są to stale wysokostopowe, stale typu „duplex”, stale o podwyższonej wytrzymałości lub inne materiały, jak tytan.

Maszyny dla przemysłu papierniczego pracują w wysokich ciśnieniach. Aby były niezawodne, muszą być budowane zgodnie z najlepszymi technologiami. Prace nad innowacjami w dziedzinie spawania części takich maszyn dofinansuje Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

„Udało nam się zoptymalizować proces przygotowywania spawania, które jest podstawową technologią produkcji urządzeń dla przemysłu papierniczego. Stworzyliśmy model, który ułatwi nam przygotowanie produkcji. Ten model to nic innego jak program komputerowy, który z danych wprowadzonych na wejściu da nam wytyczne dotyczące parametrów technologicznych procesu spawania przy wytwarzaniu tego czy innego urządzenia” – tłumaczy kierownik projektu Jan Rześny z Metalko.

W ramach projektu prowadzonego we współpracy z inżynierami z Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego specjaliści z tej firmy wytypowali zestaw materiałów specjalnych, jak rozmaite gatunki stali i tytan, a następnie przeprowadzali różnymi metodami próby procesu spawania. Na podstawie tych eksperymentów zbudowali bazę danych technologicznych, która posłużyła do modelowania procesu i stworzenia programu komputerowego. W części rozwojowej projektu powstaną prototypy urządzeń wykonanych z wykorzystaniem owego programu komputerowego.

„Spawanie jest procesem złożonym. Jest to jedna z metod spajania, obok lutowania i zgrzewania. Spawanie stanowi tę grupę metod, która jest stosowana najszerzej, ponieważ daje możliwość uzyskania najlepszych efektów. My wybraliśmy takie metody spawania, które są najbardziej przydatne do wytwarzania aparatury dla przemysłu papierniczego” – mówi Rześny.

Dodaje, że pewne wyniki projektu będzie można zastosować także w przemyśle chemicznym i sodowym, gdzie również spawane są urządzenia ciśnieniowe. Publikacje związane z przeprowadzonymi eksperymentami będą rozpowszechniane na konferencjach technicznych, w czasopismach naukowo-technicznych, złożono też odpowiednie zgłoszenia patentowe. Jak przewiduje kierownik projektu, wnioskami mogą być zainteresowane inne firmy produkujące maszyny dla papiernictwa.

Spółka Metalko działa m.in. na terenie Bydgoskiego Parku Technologiczno-Przemysłowego. Projekt „Proces spawania przy wytwarzaniu urządzeń z materiałów specjalnych dla przemysłu papierniczego” jest realizowany od grudnia 2012 r., kończy się w sierpniu 2015 r. Jego ogólny koszt to 4 mln 699 tys. zł. Dofinansowanie NCBR wynosi 2 mln 330 tys. zł., a wkład własny firmy to 2 mln 369 tys. zł.

PAP – Nauka w Polsce, Karolina Olszewska

źródło: www.naukawpolsce.pap.pl