Co to są metale?

Metale są pierwiastkami chemicznymi posiadającymi w swojej sieci krystalicznej elektrony swobodne (niezwiązane), które nadają metalom następujące właściwości:

 • ciągliwość i kowalność
 • bezwonność
 • dobre przewodnictwo cieplne i bardzo dobre przewodnictwo elektryczne
 • skłonności do tworzenia związków chemicznych o właściwościach zasadowych
 • stały stan skupienia w temperaturze pokojowej (wyjątek rtęć)
 • połyskliwa i gładka powierzchnia w stanie stałym
 • przeważnie dość wysoka temperatura topnienia.

W układzie okresowym pierwiastków większość to metale. Rozróżniając ich występowanie i własności posiadamy następujace rodzaje metali:

 • ziem alkalicznych: do nich zaliczamy pierwiastki występujące w 2 grupie układu okresowego, a są to: beryl (Be), wapń (Ca), magnez (Mg), rad (Ra) i bar (Ba). Berylowce są dwuwartościowe.
 • ziem rzadkich: to rodziny 17 pierwiastków chemicznych w skład których wchodzą skandowce i lantanowce.
 • alkaliczne: do nich zaliczamy pierwiastki występujące w 1 grupie układu okresowego z silnymi właściwościami metalicznymi, które z wodą tworzą silnie zasadowe wodorotlenki. Do tej grupy zaliczamy: potas, rubid, lit, sód i frans oraz cez.
 • przejściowe: grupa pierwiastków z grupy pobocznej tj. grupy 3-12.