Metody cięcia metali

Cięcie metali to proces technologiczny polegający na rozdzieleniu materiału. Przed procesem cięcia musimy uwzględnić rodzaj ciętego materiału, grubość, szybkość cięcia, obróbkę czy dokładność cięcia.

Wyróżniamy następujące metody cięcia metali:

  • skrawające (przecinanie): cięcia dokonuje się piłami uzębionymi (piły tarczowe lub taśmowe) albo nieuzębionymi, przeznaczone do cięcia m.in. bloków, rur, kształtowników czy prętów;
  • plastyczne (tłoczenie): operacja cięcia dokonywana jest za pomocą krawędzi tnących narzędzia na prasach lub nożycach, a przeznaczona jest do cięcia cienkich blach i taśm. Metoda ta dzieli się na: odcinanie, wycinanie, nacinanie, dziurowanie czy okrawanie;
  • termiczna tlenem: przeznaczona do cięcia przedmiotów ze stali konstrukcyjnych węglowych oraz nisko stopowych (grubość od 3 do 200 mm), ciecie tlenem polega na podgrzaniu obszaru cięcia do określonej temperatury za pomocą gazu palnego np. acetylenu, propylenu, czy gazu ziemnego;
  • kuźnicze: rozdzielenie kutego materiału na części przy pomocy przecinaka;
  • strumieniem wodnym: proces przeprowadzany na zimno, polega na tym, iż silnie skoncentrowany strumień wody przepuszczany jest przez dyszę o małej średnicy, dzięki czemu uzyskujemy prędkość strumienia nawet 3-krotnie przewyższającą prędkość dźwięku. Metoda ekologiczna, płynna, dokładna i przeznaczona do cięcia automatycznego.