Obróbka skrawaniem – na czym polega?

Obróbka skrawaniem jest rodzajem obróbki ubytkowej, która polega na zdejmowaniu (ścinaniu) małych części obrabianego materiału zwanych wiórami. Obróbkę skrawaniem dzielimy na:

  • obróbkę wiórową: polega na usuwaniu nadmiaru materiału narzędziem skrawającym, którego ostrza mają mają zdefiniowaną geometrię. Natomiast liczba ostrzy jest ustalona dla danego narzędzia. Oddzielony materiał staje się wiórem, a cały proces odbywa się na obrabiarkach. Wyróżniamy następujące rodzaje obróbki wiórowej: zgrubna, średnio dokładna, dokładna i bardzo dokładna,
  • obróbkę ścierną: odbywa się przy pomocy narzędzia skrawającego zaopatrzonego w ziarna ścierne luźne lub mają postać pasty, tarczy, papieru, płótna ściernego czy osełki. W tym przypadku liczba ostrzy i geometrii są nieokreślone. Obróbka ta cechuje się bardzo małą głębokością skrawania.

Obróbka ubytkowa dotyczy obróbki materiałów metalowych i materiałów, którym nadaje się określony kształt poprzez usuwanie nadmiaru materiału, czyli naddatku.