Metalurgia – nauka o…

Metalurgia to nauka o metalach działająca w sferze obróbki plastycznej, metalurgi ekstrakcyjnej, odlewnictwie i metaloznawstwie. Głównym zajęciem metalurgii jest obróbka rud metali aż do otrzymania końcowego produktu. Metalurgia w połączeniu z energią elektryczną tworzy naukę o nazwie „elektrometalurgia” dzielnie wspieraną przez hydrometalurgię, tj. otrzymywanie metali z roztworów uzyskiwanych przez ługowanie rud.

Pierwsze wzmianki o metalurgii datuje się na 12 000 rok p.n.e, ale dopiero w XV wieku nastąpił jego rozkwit. Pierwszym dziełem dotyczącym metalurgii zostało niemieckie dzieło pod tytułem „De re metallica libri XII”. Dzieło to opisuje problematykę przerobu rud srebra, ołowiu i cyny.