Co to jest cięcie?

Cięcie jak proces technologiczny polega na rozdzieleniu materiału, które może być wykonywane dwiema metodami: obróbki ubytkowej lub obróbki plastycznej.

Wyróżniamy nastepujące rodzaje cięcia:

  • obróbka plastyczna: rozdzielenie materiału następuje w skutek naprężenia w żądanym miejscu, tak, aby nastąpiło pęknięcie materiału w danym miejscu. Cięcie w obróbce plastycznej możemy wykonać sposobami: dwoma krawędziami tnącymi, jedną krawędzią tnącą, gumą, nożowo, poprzez przebijanie otworów;
  • cięcie metodami spawalniczymi za pomocą palnika gazowego czy spawarki elektrycznej;
  • cięcie plazmowe: używa się łuku plazmowego;
  • cięcie laserowe: do cięcia używa się gorącego płomienia laserowego;
  • cięcie wodą: do przecięcia materiału używa się strumienia wody o bardzo dużym ciśnieniu.

Oprócz roadzjów wyróżniamy też sposoby przeprowadzenia cięcia takie jak:

  • cięcie na prasach dzięki pomocy wykrojników;
  • cięcie na nożycach krążkowych
  • cięcie na specjalnych maszynach bez zmiany odpowiednich elementów tnących.